Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (version 210605)

Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi

(version 210605)

İşbu Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ve EduNed Platformu’nda (“Platform”) yer alan diğer politika, kural ve sözleşmeler, Platform tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşullar ile Platform’un kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın Platform’da hesap oluştururken işbu Sözleşme’yi onaylaması ve/veya Platform’dan yararlanmaya başlamasıyla işbu Sözleşme’ye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen internet sitesini ve sunulan Platform içeriğini kullanmayınız.

1. Taraflar

a. www.eduned.online internet sitesinin (“Web Sitesi”) faaliyetlerini yürüten ve Tomtom Mah. İstiklal Cad. No: 189, Turhol Han Kat: 2 Daire: 3, 34433 Beyoğlu/İstanbul adresinde faaliyet gösteren EduNed Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi (“EduNed”),
b. www.eduned.online internet sitesinde (“Web Sitesi”) hesap açarak üye olan internet kullanıcısı (“Kullanıcı”).

İşbu Web Sitesi, EduNed’in hizmetlerini sunduğu:

 • alt domainleri veya başka bağlantılı web sitelerini,
 • mobil, tablet veya diğer akıllı aygıt uygulamalarını,
 • Web Sitesi üzerinden sunulan hizmeti,
 • hizmetin bir uzantısı olarak kurulan her türlü uygulama, şablon veya içerik dosyası, kaynak kodu, komut dosyası veya yazılımı ve her türlü ilgili dokümantasyonu kapsar.

Önemli:
İşbu Web Sitesi ve Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetler yaş kısıtlamasına tabiidir. Dolayısıyla “18 yaşından küçükler” Web Sitesi ve hizmetlerinden, yalnızca ebeveyn gözetimi altında yararlanabilir.

2. Kullanım Koşulları

Aksi özellikle belirtilmediği müddetçe, işbu bölümde belirtilen kullanım koşulları Web Sitesi’ni kullanırken uygulanır.
2.1. Kullanıcı, EduNed üzerinden hesap açarken verdiği kişisel ve diğer bilgilerinin doğru olduğunu, EduNed’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
2.2. Kullanıcı, Platform’da hesap açarken kullandığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.
2.3. Kullanıcı, Platform’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacaktır.
2.4. Kullanıcı, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı, başka Kullanıcılar’ın hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde (spam, virüs, vb.) bulunamaz.
2.5. Platform’da Kullanıcılar’ın kendi takdirlerine bağlı olarak beyan ettikleri, yazdıkları, paylaştıkları ve/veya kullandıkları fikir ve düşünceleri tamamen kendilerini bağlamaktadır. Herhangi bir Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı EduNed’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
2.6. Kullanıcı, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir.
2.7. Kullanıcı, işbu Sözleşme içerisindeki hükümlerden herhangi birini ihlal ederse, EduNed’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca bu ihlalin hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, EduNed’in Kullanıcı’ya karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
2.8. Web Sitesi’nin yazılım ve tasarımı EduNed’in mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, Kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
2.9. EduNed tarafından Web Sitesi’nin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve Kullanıcı tarafından kullanılabilmesini sağlamak amaçlarıyla ve yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol adresi (IP), siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. EduNed tarafından işlenen verilere ilişkin bilgilendirme, konuya ilişkin Aydınlatma Metni içerisinde detaylandırılmıştır. Yurtdışına aktarılan veriler yönünden Açık Rıza Metni hesap oluştururken Kullanıcılar’ın onayına sunulmak üzere Web Sitesi’ne eklenmiştir.
2.10. İşbu Web Sitesi ve buna bağlı hizmetler, yalnızca Platform’un oluşturulma amacı ile bağlantılı olarak ve uygulanabilir hukuk ile işbu Sözleşme’nin hükümleri çerçevesinde kullanılabilir. Bu bağlamda Kullanıcılar, Web Sitesi’ni ve/veya Platform’dan sunulan hizmetleri kullanırken hiçbir yasal düzenleme veya üçüncü taraf kişilerin haklarını ihlal etmemeye özen göstermekle yükümlüdür. Bu kapsamda, aşağıdaki durumların varlığı halinde EduNed, meşru menfaatlerini korumak amacı ile, Kullanıcılar’ın işbu Web Sitesi’ne veya hizmetlere erişmesini önlemek, sözleşmeleri feshetmek, işbu Web Sitesi vasıtasıyla gerçekleştirilen herhangi bir uygunsuz fiili yetkili otoritelere bildirmek gibi her türlü önlemi alma hakkını saklı tutar:

 • yasal kanun ve düzenlemelerin ve/veya işbu hükümlerin ihlali,
 • üçüncü taraf haklarının ihlal edilmesi,
 • EduNed’in meşru menfaatlerine zarar gelmesi,
 • EduNed veya herhangi bir üçüncü tarafın zarar görmesi.

2.11. EduNed, işbu Sözleşme hükümlerinin ihlali sonucunu doğuran ve/veya Platform kullanım amacına aykırı olarak uygunsuz veya saldırgan bulunan Kullanıcı hesaplarını bildirimde bulunmaksızın askıya alma ve/veya silme hakkını saklı tutar. Bu halde Kullanıcı, hesabının silinmesi veya askıya alınmasından dolayı herhangi bir tazminat talep edemez.
2.12. Kullanıcılar, Web Sitesi aracılığıyla yükledikleri, paylaştıkları veya herhangi bir şekilde sağladıkları içeriklerden münhasıran sorumlu olmakla birlikte; EduNed, aşağıdaki durumların varlığı halinde ilgili Kullanıcı içeriğini, kendi takdirine bağlı olarak kaldırma, silme, engelleme veya düzeltme hakkını saklı tutar:

 • İlgili içeriğe ilişkin herhangi bir şikayet alınmışsa,
 • Herhangi bir fikri mülkiyet hakkına halel gelmiş ve/veya bu konuda bildirim yapılmışsa,
 • Kamu kurumları talep etmişse,
 • EduNed, Web Sitesi vasıtası ile erişilebilen ilgili içeriğin, diğer Kullanıcılar, üçüncü taraf kişiler ve/veya işbu Web Sitesi aracılığı ile sunulan hizmetlerin sürekliliği için bir risk oluşturduğunu tespit ederse.

2.13. Platform’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde teknik tedbir alınmıştır. Nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir.
2.14. EduNed, mücbir sebep veya beklenmedik hallerden (EduNed’in rızası ve kontrolü dışındaki) kaynaklanan kesinti veya arızalardan sorumlu değildir (örn. telefon veya elektrik hattındaki aksamalar veya bozukluklar, virüs ya da siber saldırılar, vb.).
2.15. EduNed, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. EduNed, işbu Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

3. Yürürlük

Kullanıcı’nın Platform’da hesap açması, işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. Platform’da hesap açmakla, işbu Sözleşme akdedilmiş ve EduNed ile Kullanıcı arasında karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.