Açık Rıza Metni (version 210815)

Kişisel Verilerin Aktarılmasına yönelik Açık Rıza Metni

(version 210815)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın sınırları çerçevesinde;

  • tarafınızla kurulan iletişim ve talebinizle bağlı olarak sunduğumuz eğitim danışmanlığı ilişkisinin sürdürülebilirliği için kimlik ve iletişim bilgileriniz gibi sizinle yapılmış olan görüşmeler esnasında paylaştığınız veya Platform üzerinden işlenen kişisel verileriniz,
  • eğitim danışmanlığı ilişkisinin kurulması ve ifası amacıyla,
  • yasal sınırlamalar çerçevesinde ve Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen sürelere bağlı kalarak, 

KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz EduNed Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.

Platform sistem serverları Hollanda’da bulunmaktadır. Aynı zamanda eğitim danışmanlığı faaliyetleri kapsamında, yurtdışı merkezli iş ortakları ve yüksek öğretim kurumları ile veri paylaşılmaktadır. KVKK madde 9 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz, KVKK madde 9/(2) hükmü saklıdır.

Veri Sorumlusu Şirket tarafından, KVKK madde 10 ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanarak tarafıma sunulan Aydınlatma Metni’ni okuyup anladığımı; Şirket ile paylaştığım bilgilerin yurt dışında bulunan iş ortakları ve yüksek öğretim kurumlarına aktarılabileceğini ve bu kuruluşlar tarafından görüleceğini kabul ediyorum.